Home>Nieuws > Beperking giftenaftrek 2021 in contanten

Beperking giftenaftrek 2021 in contanten

Per 1 januari 2021 zal er een aanpassing worden doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening traceerbaar zijn aftrekbaar.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets