Home>Nieuws > Binnenkort aanmelden voor kleineondernemersregeling BTW

Binnenkort aanmelden voor kleineondernemersregeling BTW

De Belastingdienst heeft recent bevestigd op zijn website dat ondernemers zich vanaf 1 juni 2019 kunnen aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR).

Ondernemers die zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden, kunnen vanaf 1 januari 2020 dan de omzetgerelateerde vrijstelling toepassen.
Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe KOR deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste drie jaar.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de KOR en komt de omzetgerelateerde vrijstelling in de plaats van de huidige degressieve vermindering. Voor de vrijstelling geldt een omzetdrempel van € 20.000 per kalenderjaar. Alle ondernemers die de omzetdrempel niet overschrijden kunnen vallen onder de vrijstelling. Wanneer zij hiervoor opteren, zijn zij ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen met betrekking tot door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. Ondernemers kunnen de voorbelasting die andere ondernemers in rekening brengen niet meer in aftrek brengen of terugvragen.

Verlegde btw en btw verschuldigd wegens intracommunautaire verwervingen moeten de kleine ondernemers nog wel aangeven. Ook deze btw is dan niet aftrekbaar. 
Ondernemers die de vrijstelling willen toepassen dienen hierom te verzoeken bij de inspecteur vier weken voorafgaand aan het belastingtijdvak waarvoor de vrijstelling geldt.

Ondernemers die nu al de KOR toepassen, hoeven zich niet aan te melden voor de vrijstelling. De Belastingdienst zal deze ondernemers automatisch aanmelden.
De Belastingdienst zal nog een brief sturen naar deze ondernemers met uitleg over de nieuwe KOR waarin ook is opgenomen welke stappen moeten worden genomen als zij de vrijstelling niet willen toepassen.

Bron: Belastingdienst

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets