Home>Nieuws > Een vooruitblik op Prinsjesdag 2018

Een vooruitblik op Prinsjesdag 2018

Op dinsdag 18 september 2018 is het weer Prinsjesdag en zal het Belastingplan voor 2019 worden gepresenteerd. Wat kunt u verwachten? Hieronder doen wij een greep uit de wijzigingen die wij verwachten voor de inkomstenbelasting.

Invoering van twee tariefschijven en versobering van aftrekposten
Per 1 januari 2019 komt er een tariefsysteem met twee schijven. De tarieven (inclusief de premies volksverzekeringen) worden als volgt:

1eschijf  € 0 – 68.600  36,93%
2eschijf  € 68.800 en hoger  49,5%

Voor personen die recht hebben op AOW, zullen er drie tariefschijven blijven bestaan.

Dat de hoogste schijf in 2019 lager wordt dan de hoogste schijf op dit moment (51,95%) is niet per se gunstig, omdat vanaf 2020 ook de aftrekposten in stapjes worden beperkt, waardoor ook minder aftrek mogelijk is. Op den duur zal aftrek nog slechts mogelijk zijn tegen het tarief in de eerste schijf (36,93%). Wat de wijzigingen voor je betekenen hangt dus sterk van de hoogte van je inkomen van je aftrekposten. Het is belangrijk om te beoordelen in hoeverre het mogelijk is om aftrekposten naar voren te halen. Twee voorbeelden daarvan zijn het afkopen van een alimentatieverplichting en het extra aflossen op een hypotheekschuld. De aftrek van de boeterente levert nu meer op dan over enkele jaren.

Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA)
Met ingang van 2019 zouden de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving van milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL) eigenlijk komen te vervallen. Het kabinet wil de regelingen nu continueren tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van de EIA zal per 1 januari 2019 worden verlaagd van 54,5% naar 45% van het investeringsbedrag. Het is daardoor onder omstandigheden aantrekkelijk om het aangaan van investeringsverplichtingen in energie-bedrijfsmiddelen te vervroegen naar 2018.

Verhoging tarieven box 2
Aandeelhouders met een belang van 5% of meer moeten bij dividenduitkeringen of verkoop van aandelen hun daarmee behaalde voordeel aangeven in box 2 van de inkomstenbelasting. De tarieven in box 2 zullen stapsgewijs worden verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021. In 2019 zal nog geen verhoging plaatsvinden, in 2020 vindt een eerste verhoging naar 27,3% plaats.

Verlaging eigenwoningforfait
Als je een eigen woning hebt, moet je een voordeel uit eigen woning aangeven, ook wel het eigenwoningforfait genoemd. Dit forfait wordt vanaf 2020 verlaagd voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000, namelijk van 0,70% naar 0,55% van de WOZ-waarde. Hiertegenover staat natuurlijk wel de hierboven genoemde beperking van aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt vanaf 2019 de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld stapsgewijs afgebouwd (deze wet is al eerder aangenomen en is geen onderdeel van het Belastingplan). Waar je tot nu toe per saldo geen belasting hoefde te betalen over je eigen woning, kan dit in de toekomst wel het geval zijn als je (bijna) geen hypotheekschuld meer hebt.

Verhoging heffingskortingen
Het kabinet wil de algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan verhogen.

Afschaffing aftrek voor monumentenpanden en scholingsuitgaven
Het kabinet is al een tijdje van plan om de aftrek voor monumentenpanden en de aftrek voor scholingsuitgaven te vervangen door subsidieregelingen. Het is dus mogelijk dat deze maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2019.

Aanpassing bijtelling auto
De bijtelling voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van 0 g/km is op dit moment 4%. Per 1 januari 2019 geldt deze verlaagde bijtelling nog maar tot een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven zal het reguliere bijtellingspercentage van 22% gelden (de zogenoemde Tesla-taks). Deze maatregel is al eerder opgenomen in een wetsvoorstel en zal daarom niet in het Belastingplan 2019. Wij noemen deze maatregel wel in dit overzicht, omdat het impact kan hebben in 2019.

Het gaat goed met de Nederlandse economie, dat zal het positieve geluid worden van Prinsjesdag 2018. Nog een paar nachtjes slapen...
 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets