Home>Nieuws > Elektrische fiets + ondernemer = subsidie!

Elektrische fiets + ondernemer = subsidie!

De elektrische fiets is niet meer weg te denken en worden steeds vaker ingezet als  vervoermiddel. Lekker buiten in beweging met niet al te veel inspanning. Een steeds beter alternatief voor de auto. Er zijn, voor zover wij weten, nog geen filemeldingen op het fietspad. Overweegt u om een elektrische fiets aan te schaffen dan helpt de overheid u een handje. De overheid steunt het gebruik van elektrische fietsen namelijk met een aantal zeer gunstige subsidieregelingen voor ondernemers. Dit kan u als ondernemer veel besparen!

Ten eerste: de Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Dankzij de MIA kunt u profiteren van een (extra) aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De ondernemer die een elektrische fiets aanschaft kan 13,5% van het investeringsbedrag extra ten laste van de winst brengen over het kalenderjaar waarin de fiets is aangeschaft.

De voorwaarden zijn:
  • U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting;
  • U investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht en het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding; en
  • De melding moet binnen 3 maanden worden gedaan nadat de verplichting is aangegaan.
Ten tweede: Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met de Vamil kunt u 75% van de elektrische fiets op een willekeurig moment afschrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u zelf. U schrijft dus af in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, en vermindert zo de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren wel minder af te schrijven.
 
En ook nog de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA is een regeling waarmee ondernemers gestimuleerd worden te investeren in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld elektrische fietsen. In de meeste gevallen mogen ondernemers 28 procent van hun totale investering aftrekken.
 
Een voorbeeld
Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Stel u koopt als ondernemer een elektrische fiets van € 3.500,-. Door gebruik te maken van bovenstaande regelingen krijgt u in het jaar van aanschaf de volgende fiscale voordelen:

 
MIA *  € 1.750 x 13,5 procent = € 236,25
Vamil* € 1.750 x 75 procent = € 1.312,50
KIA € 3.500 x 28 procent = € 980,- 

Totale belastingaftrek: € 2528,75 
*maximaal 50% van aanschaf
 
Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u hiermee een netto fiscaal voordeel van ruim € 1.100,- , waardoor de elektrische fiets nog maar € 2.400,- kost.
 
Fiscaal voordeel, extra aftrek en nog eens lekker bewegen en de files ontwijken dat is toch helemaal super!
 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets