Home>Nieuws > Gebruikelijk loon 2021 verhoogd

Gebruikelijk loon 2021 verhoogd

In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Stcrt. 2020, nr. 64406) is het gebruikelijk loon voor (partners van) aanmerkelijkbelanghouders voor 2021 verhoogd van € 46.000 naar €47.000.

Hoewel de goedkeuring in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor het gebruikelijk loon 2020 van aanmerkelijkbelanghouders niet is verlengd, bestaat er nog wel steeds de mogelijkheid om met de bevoegde inspecteur te overleggen over het verlagen van het gebruikelijk loon in gevallen waarin de coronacrisis tot knelpunten leidt. 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets