Home>Nieuws > Lastenverlichting MKB - eerste voorstellen 2021

Lastenverlichting MKB - eerste voorstellen 2021

De komende Miljoenennota brengt toch (wat) goed nieuws, ondanks de coronacrisis. Kleinere bedrijven en spaarders gaan het meest profiteren van de begroting 2021 waarover de coalitiepartijen afgelopen woensdagnacht eens werden. Grote bedrijven betalen grotendeels de rekening, maar kunnen dat terugwinnen als ze meer investeren. De fiscale bevoordeling van zelfstandigen wordt versneld teruggebracht.

In de opgenomen voorstellen zijn de volgende punten benoemd die straks verder uitgewerkt worden in wetgeving (het betreft nog een voorstel):

Vennootschapsbelasting
Het hoge tarief voor de winstbelasting gaat niet omlaag van 25% naar 21,7%, zoals vorig jaar nog beloofd. Het tarief in de lage schijf, waartegen dit jaar winst tot €200.000 wordt belast, gaat wel volgens plan omlaag, van 16,5% naar 15%. Deze schijf wordt vanaf volgend jaar bovendien in twee stappen verlengd naar winsten tot €400.000.

Nieuwe investeringsaftrek (BIK)
Er komt een extra aftrek voor baangerelatieerde investeringen, de 'Baangerelateerde Investerings Korting' of BIK. Met die nieuwe subsidieregeling, die uit de koker komt van werkgevers, zou €2 mrd gemoeid kunnen zijn. Bedrijven die investeren kunnen dan korten op hun loonheffing. Dat werkt nu ook al zo met de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling.

Box 3 vrijstelling
De vrijstelling van belasting op vermogen (box 3) gaat omhoog naar €50.000 per individuele belastingplichtigen (partners wordt het € 100.000). Nu is dat nog respectievelijk €62.000 en €31.000 (2020).

Arbeidskorting omhoog, zelfstandigenaftrek omlaag
De zelfstandigenaftrek gaat  versneld omlaag. De zelfstandigenaftrek ging al omlaag naar €5000 in 2028. Dat wordt €3200 (2020 is deze aftrek nog ruim €7000).

Als tegenhanger voor deze verlaging gaat de arbeidskorting omhoog en zal ook het lage tarief voor de inkomstenbelasting dalen met 0,2 procentpunt extra, tot 36,9%. Zo blijft hun koopkracht grosso modo op de nullijn of komt hij voor werkenden in loondienst iets daarboven uit. 

Overdrachtsbelasting
Starters op de woningmarkt worden, mits ze niet ouder zijn dan 35 jaar, vrijgesteld van de overdrachtsbelasting van 2%. Beleggers, dat wil zeggen kopers die niet in de aangekochte woning gaan wonen, moeten vanaf 1 januari 8% overdrachtsbelasting betalen. Ook tweede woningen vallen in die categorie en huizen voor bewoning door kinderen.

De aankoopbelasting voor bedrijfspanden gaat van 6% naar 8%.

Investeringsfonds
Kabinet en coalitie presenteren nog voor Prinsjesdag nadere details over het langverwachte Wopke-Wiebes-investeringsfonds. Het kabinet wil alvast €20 mrd reserveren, uit te smeren over vier of vijf jaar. Het fonds is bedoeld voor investeringen in innovatie en duurzaamheid, infrastructuur en leervermogen en moet het 'duurzame verdienvermogen' van Nederland versterken.

Op Prinsjesdag zullen de uitgebreide plannen worden gepresenteerd. Daarna volgt verdere behandeling zodat de plannen omgezet kunnen worden in wetgeving. 

Bron: Financieel Dagblad (28-8-2020 - Ulko Jonker)
  
​​​​​​​
 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets