Home>Nieuws > Maakt u gebruik van ZZP-ers?

Maakt u gebruik van ZZP-ers?

Veel opdrachtgevers toetsen bij de inhuur van zzp’ers niet voldoende of sprake is van een dienstbetrekking, blijkt uit de resultaten van bedrijfsbezoeken die de Belastingdienst heeft uitgevoerd. Dit schreef de staatssecretaris van Financiën op 5 maart 2019 in een brief aan de tweede Kamer, waarin wordt toegelicht op welke wijze de Belastingdienst toezicht houdt op de toepassing van de Wet DBA.

In een eerder nieuwsartikel gaven wij je al een update over de Wet DBA en de nieuwe wetgeving die gaat komen. Hierin benoemden wij dat de handhaving door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Op 1 juli 2018 is de handhaving verruimd door de handhaving niet alleen te richten op de ernstige gevallen van kwaadwillenden, maar op alle kwaadwillenden. In de brief van 5 maart 2019 aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Snel van Financiën aan hoe, ondanks het opschorten van de handhaving, de Belastingdienst toezicht houdt op de kwalificatie van arbeidsrelaties. In deze brief benoemde hij het volgende.

Onjuist handelen
Op basis van een toezichtsplan, dat de Belastingdienst heeft gepubliceerd op 1 juli 2018, heeft de Belastingdienst 104 opdrachtgevers bezocht voor een bedrijfsbezoek. Uit het onderzoek blijkt dat bij 59 bezochte opdrachtgevers min of meer onjuist wordt gehandeld. In deze gevallen ging om de volgende situaties:
  • er zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding, terwijl er volgens de gebruikte overeenkomst geen gezagsverhouding zou zijn;
  • zzp’ers verrichten dezelfde werkzaamheden en op dezelfde wijze als eigen werknemers;
  • er is sprake van kernactiviteiten, die een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering vormen. Dit kan een aanwijzing zijn voor werken in dienstbetrekking;
  • er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, en er lijkt tevens sprake te zijn van gezag;
  • de zzp’er heeft geen mogelijkheid om zelfstandig zijn werk in te delen;
  • de duur van arbeidsrelatie is dermate lang dat het werk van de zzp’er lijkt te zijn ingebed in de organisatie;
  • er lijkt sprake van een fictieve dienstbetrekking;
  • er wordt niet conform de modelovereenkomst gewerkt.
Goede wil
Uit de bedrijfsbezoeken blijkt verder dat de meeste opdrachtgevers gemotiveerd zijn om de wet- en regelgeving juist toe te passen, maar dat zij hiermee hun concurrentiepositie in gevaar kunnen brengen. Ook lopen zij tegen het probleem aan dat er niet altijd voldoende personeel is te vinden dat bereid is om in loondienst te werken: veel opdrachtnemers zijn niet meer bereid in dienst te treden en willen alleen als zzp’er werken.

Toezicht
In de brief aan de Tweede Kamer licht de staatssecretaris ook toe hoe de beoordeling van arbeidsrelaties op dit moment wordt gecontroleerd in reguliere loonheffingencontroles. Als tijdens een dergelijk onderzoek wordt vastgesteld dat een werkrelatie als een dienstbetrekking kwalificeert, vindt een aanvullend onderzoek plaats om de kwaadwillendheid te kunnen onderbouwen. Hier geldt een zware bewijslast voor de Belastingdienst. De Belastingdienst ervaart dat de contact en overleg met opdrachtgevers vaak al leidt tot verbetering. De staatssecretaris vermeldt dat in dat geval geen sprake is van kwaadwillendheid.

Wat betekent dit voor jou?
Het beeld dat de Belastingdienst schetst van de bedrijfsbezoeken herkennen wij. Opdrachtgevers hebben moeite met een juiste toepassing van de Wet DBA, ook omdat het onduidelijkheid schept en tijdrovend is. De Belastingdienst blijft toezicht houden op een juiste toepassing van de Wet DBA. Ook arbeidsrechtelijk blijft de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking van belang. Wij willen daarom ook benadrukken dat het, ondanks de opschorting van de handhaving, altijd belangrijk is om te toetsen of sprake is van een dienstbetrekking. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het nog steeds mogelijk is om modelovereenkomsten te laten toetsen.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets