Home>Nieuws > Niet betalende debiteuren en btw...wat is mogelijk?

Niet betalende debiteuren en btw...wat is mogelijk?

BTW op verkoopfacturen die 1 jaar na het opeisbaar worden nog open staan kan worden teruggevraagd in de BTW-aangifte. U kunt deze btw terugvragen door het BTW-bedrag aan te geven bij vraag 1a of 1b van de BTW-aangifte als negatief BTW-bedrag.

Tip: Check bij iedere BTW-aangifte of er oninbare debiteuren zijn waarvan de BTW teruggevraagd mag worden.

Let op: Als u met de afnemer afspreekt dat hij/zij zijn schuld in meerdere termijnen mag voldoen of omzetten in een lening, dan verspeelt u het recht op teruggave van BTW. Door die omzetting wordt de koopschuld geacht te zijn betaald.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets