Home>Nieuws > Tegemoetkoming amateursportorganisaties vanaf 1-9-2020

Tegemoetkoming amateursportorganisaties vanaf 1-9-2020

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had.  U kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020. r is € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats onder alle volledige aanvragen.

Doorlopende lasten            Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500               € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500            € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999            € 3.500

Voorwaarden
Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen. Voor uw aanvraag heeft u een bankafschrift nodig, dat niet ouder is dan drie maanden. In verband met privacywetgeving moet u bepaalde gegevens onleesbaar maken.

SBI-code
Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Aanvragen
Aanvragen kan van 1 september tot en met 4 oktober 2020. Op deze pagina staat dan een link naar het online aanvraagformulier. De aanvraag moet worden ondertekend door een tekenbevoegde (conform KvK). Bij een gezamelijke bevoegdheid kunnen dit twee personen zijn. U kunt de aanvraag doen voor een van de twee perioden, of voor beide. Deze perioden zijn 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming. U ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de verleningsbeschikking.

Bron: website dus-i.nl

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets