Home>Nieuws > Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.
 
De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches en voorzien van algemene en specifieke voorwaarden. U wordt verzocht alleen gebruik te maken van de regeling als u deze echt nodig heeft.
 
Aanvraagtermijn
U kunt de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Benodigde informatie voor TVL-subsidie
Bij de aanvraag dient de onderneming de volgende gegevens aan te leveren:
Naam, adres, rekeningnummer, het KvK-nummer van de getroffen MKB-onderneming en de gegevens van de contactpersoon. Daarnaast dient de onderneming administratieve bewijslast te leveren, zoals een kopie van de aangifte van de omzetbelasting of een kopie van een ander bewijsstuk uit de boekhouding van de omzetgegevens over 2019.
 
Een aanvraag kan worden gedaan via de website van het RVO via het eLoket. Inloggen is mogelijk met behulp van een eHerkenningsmiddel of DigiD (voor zelfstandingen). eHerkenning is de door de overheid gehanteerde manier van inloggen voor ondernemers. Voor het doen van een aanvraag is minimaal een eHerkenningsmiddel niveau 1 benodigd.
 
Omvang subsidie
Voldoet u aan de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan ontvangt u minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:
 
subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%
 
De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.
 
Normale omzet
De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019, voor het coronavirus uitbrak.
 
Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
 
Aandeel vaste lasten
Voor de bepaling van de vaste lasten, wordt gebruik gemaakt van branchegegevens van het CBS. Hierdoor is de uitvoering en afhandeling van deze subsidie efficient.  Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code.
 
Vaste lasten: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.
 
Bekijk hier de vastgestelde SBI-codes en CBS-percentages
 
Voor wie?
De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling (€ 4.000 regeling) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.
 
De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet alsnog aanpassen om in aanmerking te komen.
 
Bekijk alle vastgestelde SBI-codes
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet u voldoen aan de voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen.
 
Algemene voorwaarden
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle ondernemingen.
 
Omzetverlies en vaste lasten
 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020. 
KVK-gegevens
 • Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). U kunt zien of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets.
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes.
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Financiële gezondheid
 • Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primair productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.
Vestiging
Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 
Aanvullende voorwaarden
Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.
 
Nevenactiviteit
Als u subsidie aanvraagt op basis van een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.
 
Horecaondernemingen
Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.
 
SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels en audiciens
Binnen SBI-code 47.74.2 komen alleen thuiszorgwinkels en audiciens in aanmerking voor de TVL. U moet in uw aanvraag verklaren dat uw onderneming een thuiszorgwinkel of audicien is.
 
SBI-code 10.71, 10.72, 11.05, 14.19, 14.13 en 74.10.2 : alleen met winkel
Alleen bakkers, bierbrouwerijen, producenten van baby- en sportkleding, kledingaccessoires en overige kleding en industrieel productontwerpers die zelf produceren én daarbij een winkel hebben, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. U verklaart in uw aanvraag dat u een winkel heeft. U komt alleen in aanmerking met het omzetverlies van de winkel.
 
SBI-code 47.11: alleen supermarkten die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein
Binnen SBI-code 47.11 komen alleen gedupeerde supermarkten in aanmerking die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein.
 
SBI-code 73.11: alleen standbouwers
Binnen SBI-code 73.11 komen alleen standbouwers in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat de activiteiten van uw onderneming zijn gericht op stands bouwen en dat de voorwaarden die voor de TVL gelden van toepassing zijn op deze bedrijfsactiviteit(en).
 
SBI-code 88.999, 88.102 en 88.993: alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
Binnen deze SBI-codes komen alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat u een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum heeft. De voorwaarden voor de TVL zijn alleen van toepassing op de bedrijfsactiviteiten zaalverhuur en horeca. De omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 mag alleen betrekking hebben op deze bedrijfsactiviteiten.
 
TVL-subsidie is een mooie aanvulling om getroffen sectoren te ondersteunen. Een redelijk simpel uitvoerbare regeling waar efficiëntie en snelheid voor persoonlijke ondersteuning gaan. Als de uitvoering net zo gaat als de vorige regelingen kunnen wij weer rekenen op een efficiënte en snelle afwerking. Heeft u vragen over deze regeling of heeft u hulp nodig dan kunt u contact met uw adviseur opnemen.
 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets