Home>Nieuws > Thuiswerkkostenvergoeding heeft gevolgen voor reiskosten

Thuiswerkkostenvergoeding heeft gevolgen voor reiskosten

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ingevoerd van € 2 per dag. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt. Wanneer de werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, dan mag niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten worden toegepast.

Werkgevers kunnen ook voor de thuiswerkkosten een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, dan geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet allereerst worden vastgesteld op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of de werkgever voor de 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft. Bij veel werkgevers zal dus het een en ander moeten worden aangepast. Oók als er geen vergoeding wordt gegeven voor de thuiswerkkosten.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets