Home>Nieuws > Thuiswerkvergoeding onderzoek Nibud en WKR

Thuiswerkvergoeding onderzoek Nibud en WKR

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde kosten van thuiswerken. Deze kosten bedragen gemiddeld € 2 per dag per persoon. In deze berekening zitten niet de kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoonkosten en reiskosten. Maar mag de werkgever deze kosten (belastingvrij) vergoeden?

Door de coronacrisis zijn een heleboel werknemers verplicht thuis gaan werken. Afgelopen zomer publiceerde Nibud een onderzoek hoeveel een gemiddelde thuiswerkdag de werknemer kost. Nibud berekende deze kosten op ongeveer € 2,00 per dag. Het betreft kosten voor elektriciteit-, gas- en waterverbruik, koffie en thee, wc-papier en afschrijving van bureau en stoel. Kan de werkgever deze  € 2,00 als een onbelaste thuiswerkvergoeding aan de werknemer vergoeden?

Deze thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag kan alleen als een gerichte vrijstelling onbelast worden vergoed aan de werknemer, als de werkgever daadwerkelijk onderzoek heeft gedaan naar de gemaakte kosten van de werknemer. Een verwijzing naar het Nibud onderzoek is daarvoor niet voldoende.

De werkgever kan deze thuiswerkvergoeding wel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen. De vrije ruimte voor 2020 is eenmalig verhoogd. Wordt hierdoor het maximum van de vrije ruimte overschreden? Dan betaalt de werkgever over het overschreden bedrag 80% loonheffing als eindheffing. Dit is ook afgesproken in de CAO Rijksambtenaren 2020. De thuiswerkvergoeding die de Rijksambtenaren dit jaar ontvangen, wordt ook ten laste van de vrije ruimte gebracht. De Belastingdienst deelt deze visie.
 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets