Home>Nieuws > TVL telt niet meer mee als omzet voor NOW

TVL telt niet meer mee als omzet voor NOW

Dit is te lezen in de kamerbrief van 27 mei 2021. Veel ondernemers vonden het onrechtvaardig dat de ontvangen tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) bij de vaststelling van de NOW-subsidie meetelt als 'omzet'. Om dit gevoel weg te nemen, heeft het demissionaire kabinet besloten de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor NOW 3 en NOW 4.

Dit betekent dat werkgevers die NOW 3 en NOW 4 aanvragen of hebben aangevraagd, geen rekening meer hoeven te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets