Home>Nieuws > Woningfinanciering bij de eigen bv wenselijk?

Woningfinanciering bij de eigen bv wenselijk?

Afgelopen maanden zijn er diverse signalen om de woningfinanciering bij de eigen bv te beoordelen. Denk aan (fors) gestegen waarde, stijgende hypotheekrente en het afnemende belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek. Is de woningfinanciering bij de eigen bv nog wel wenselijk?

Hypotheekrenteaftrek bij eigen BV: voordeel wordt een nadeel
Tot voor kort was het aantrekkelijk om een zo hoog mogelijke hypotheekrente aan je BV te betalen. De afgelopen jaren is dat voordeel steeds kleiner geworden en vanaf 2023 kan het zelfs een nadeel worden.

Dit werkt als volgt:
Elke euro rente die de BV ontvangt van de verstrekte lening is belast met vennootschapsbelasting. Dit tarief is voor winsten tot € 395.000: 15% (tarief 2022).
Elke ontvangen euro rente is na aftrek van vennootschapsbelasting 85 cent over.
Wordt deze winst, 85 cent, uitgekeerd (dividend) dan is hierover aanmerkelijk belangheffing verschuldigd van 26,9% (tarief box 2 in 2022).
Resteert net iets meer dan 62 cent. Het gecombineerde tarief bedraagt dan 37,87%.

In de aangifte inkomstenbelasting is hypotheekrente aftrekbaar tegen een tarief van 37,05%. Per saldo 0,82% verlies.

Een zo laag mogelijk percentage is wenselijk om het nadeel zo klein mogelijk te houden.

Waardestijging woning

Als gevolg van de waardestijging van de woning is het risico voor de BV afgenomen. Loan-to-Value (LTV – lening afzetten tegen waarde onderpand) neemt af waardoor de schuldeiser minder risico loopt. In de oorspronkelijk overeengekomen rente is rekening gehouden met een hogere LTV door een risico-opslag. Om de nieuwe LTV te berekenen kan er een nieuwe taxatie worden gemaakt. Echter gebruik van WOZ-waarde (gratis) of desktoptaxatie (gering bedrag / snelle levering) kan hier een goed alternatief zijn. Is het risico afgenomen? Dan zou de rente ook verlaagd kunnen worden.

Tip: heeft u externe woningfinancieringen? Dan kan deze risico-opslag waarschijnlijk ook omlaag. Vraag naar de voorwaarden bij uw bank. Een desktoptaxatie is veelal voldoende (www.desktoptaxatie.nl).

 
Stijgende hypotheekrente
De hypotheekrente stijgt. Op dit moment is de rente nog steeds lager dan bijvoorbeeld 3 jaar geleden, maar dat kan natuurlijk veranderen. Het is daarom aan te raden om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot een lagere rente te komen dan je bent overeengekomen. Denk hierbij aan mogelijkheden die je bij een bank ook hebt: oversluiten van een hypotheek en rentemiddeling. Misschien is de lening inmiddels ook al deels afgelost, dat vergroot de mogelijkheden op een kansrijke neerwaartse renteaanpassing. Hoe bepaal je een zakelijke nieuwe rente? Raadpleeg de actuele hypotheekrentetarieven van banken en let op de LTV-staffel.
 
Herfinanciering een optie?
Misschien past een (gedeeltelijke) herfinanciering wel beter in het persoonlijke plaatje. De woninglening van de BV kan misschien bancair worden overgesloten. Met de vrijgekomen middelen kan de BV ondernemen of andere rendementen maken.

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets