Home>Nieuws

Nieuws

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

De regering heeft vorig jaar een regeling (Tegemoetkoming EnergieKosten TEK) aangekondigd waarbij mkb-ondernemingen die hard geraakt worden door energiestijgingen te helpen. Deze regeling compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Op 21 maart jl. is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.
Lees het volledige artikel

Korting mag niet misleidend zijn

Werkt u in de retail? En heeft u producten in de aanbieding? U moet als 'van'-prijs de laagste prijs vermelden die u heeft gebruikt in een periode van minimaal 30 dagen voor de korting ingaat.
Lees het volledige artikel

Beperk de stand van uw rekening-courant

De Belastingdienst controleert regelmatig de zakelijkheid van een rekening-courant bij de eigen bv. Uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onderlinge samenhang. De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar u, waarvan u en uw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting (nu nog 26,9%) verschuldigd bent. Laat de rekening-courant dus niet te hoog oplopen.
Lees het volledige artikel

Investeren in 2023? Extra afschrijven is toegestaan

Eind vorig jaar presenteerde het kabinet een aanvullend pakket maatregelen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Een van die maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen (eenmalig) extra af te schrijven.
Lees het volledige artikel

Meer vrije ruimte (WKR) en hogere kostenvergoeding in 2023

Werkgever en werknemers hebben in 2023 meer mogelijkheden om onbelaste vergoedingen toe te kennen. Zowel de werkkostenruimte (WKR) als de reiskosten- en thuiswerkvergoeding gaan omhoog.
Lees het volledige artikel

Belangrijke uitspraak over de UBO

Het Europese Hof van Justitie heeft 22 november 2022 uitspraak gedaan over de openbaarheid van het UBO-register. Het Hof vindt dat toegang tot het UBO-register voor het grote publiek ‘een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens’ (artikel 7 en 8 van het Handvest). Daarmee wordt een streep gezet door de algemene openbaarheid van het register.
Lees het volledige artikel

Spreiden investeringen voor meer aftrek (eindejaarstip)

Het is zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2022 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2023. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren.
Lees het volledige artikel

Schenken 2022 aantrekkelijk? Benut de vrijstelling(en)

Het eind van 2022 komt eraan. Een mooi moment om uw financiën eens onder de loep te nemen. Heeft u nog ruimte voor een schenking? Het is niet alleen leuk om een schenking te geven, het levert ook belastingvoordeel op. In dit artikel aandacht voor schenkingsbelasting en de bijbehorende vrijstellingen en tariefopbouw.
Lees het volledige artikel

WKR Vrije ruimte in 2023 wordt 3% over de eerste € 400.000

De vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) wordt in 2023 eenmalig uitgebreid, dankzij de motie die het kabinet uitvoert waarin daartoe wordt opgeroepen.
Lees het volledige artikel

Tegemoetkoming energiekosten voor MKB (TEK)

Er komt een Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor bedrijven met maximaal 250 mensen in dienst die voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gaat gelden. Dit heeft minister Adriaansens (Economische Zaken) na afloop van de ministerraad vrijdag 14 oktober bekendgemaakt.
Lees het volledige artikel

Ouder Nieuws

17 oktober 2022 Box 3 verhuurde woningen? Let op de leegwaarderatio gaat omhoog Lees meer
5 oktober 2022 Kabinet begrenst aftrek periodieke giften aan ANBI Lees meer
28 september 2022 Fiets van de zaak en einde dienstverband...wat nu? Lees meer
27 september 2022 Zonnepanelen wijziging afbouw salderingsregeling kleinverbruikers Lees meer
21 september 2022 Prinsjesdag 2022 - de voorstellen (kort) Lees meer
2 september 2022 Mogen wij even uw aandacht? Wim gaat zich inzetten voor Stichting Bake for Life Lees meer
1 september 2022 Uitgelekte informatie Prinsjesdag 2022 Lees meer
23 augustus 2022 Barbecue met collega's - welke gevolgen zijn er voor de loonheffing? Lees meer
+ Meer ouder nieuws weergeven

Onze tweets