Home>Nieuws

Nieuws

Reiskosten(vergoeding) goedkeuring verlengd - toch actie nodig?

In het voorjaar van 2020 keurde de staatssecretaris van Financiën goed dat vaste reis- en andere kostenvergoedingen onbelast blijven doorlopen ook al hebben deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrengen vanwege de coronamaatregelen. Vanaf 1 januari 2021 is deze goedkeuring voor de vaste kostenvergoeding vervallen. Als werkgever zal u dergelijke vergoedingen opnieuw moeten beoordelen. Voor de reiskostenvergoeding geldt een verlenging van de goedkeuring tot 1 februari 2021.
Lees het volledige artikel

Gebruikelijk loon 2021 verhoogd

In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Stcrt. 2020, nr. 64406) is het gebruikelijk loon voor (partners van) aanmerkelijkbelanghouders voor 2021 verhoogd van € 46.000 naar €47.000.
Lees het volledige artikel

Archief opruimen...het mag weer

Het nieuwe jaar is weer gestart, dat betekent dat u uw archief kunt opschonen. Let wel op dat u sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heeft u namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht. Bewaarplicht is in beginsel zeven jaar, maar er zijn uitzonderingen.
Lees het volledige artikel

Actiepunten voor 2020 - doe uw voordeel ermee

Als ondernemer – maar ook als particulier – is het altijd goed om aan het einde van het jaar te kijken naar je fiscale positie. Nu kun je nog anticiperen op de veranderende fiscale wet- en regelgeving. Wachten tot het moment van opmaken van de aangiften inkomsten- of vennootschapsbelasting betekent vaak dat u te laat bent. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks dalende voordeel van aftrekposten. Tijd voor eindejaar tips 2020. in deze tips hebben wij rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor 2021. Een deel van deze plannen is nog niet definitief.
Lees het volledige artikel

Thuiswerkvergoeding onderzoek Nibud en WKR

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde kosten van thuiswerken. Deze kosten bedragen gemiddeld € 2 per dag per persoon. In deze berekening zitten niet de kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoonkosten en reiskosten. Maar mag de werkgever deze kosten (belastingvrij) vergoeden?
Lees het volledige artikel

Fintech pinoplossingen als iZettel goedkoop of duurkoop?

Betalen met cash geld neemt (fors) af. Goedkope pinoplossingen van fintech bedrijven bestormen de markt. Maar zijn deze oplossingen wel zo goedkoop? iZettel of Sumup zijn nieuwe aanbieders en bieden enorm goedkope hardware aan voor het accepteren van pinbetalingen. Een groot aantal soorten betaalkaarten wordt ondersteund. De tarieven voor afhandeling zijn variabel. Maar zijn deze nieuwe(re) partijen wel zo goedkoop?
Lees het volledige artikel

Beperking giftenaftrek 2021 in contanten

Per 1 januari 2021 zal er een aanpassing worden doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening traceerbaar zijn aftrekbaar.
Lees het volledige artikel

UBO register van start

De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het eindelijk zover. Bent u aandeelhouder van een bv, dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk gevolgen voor u. Maar dit kan ook het geval zijn als u een andere vorm van eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming. Hierna leest u voor wie deze registratieplicht geldt, welke gegevens waar en wanneer moeten worden aangeleverd en welke maatregelen er getroffen zijn om uw privacy te beschermen, nadat uw gegevens zijn geregistreerd in het UBO-register.
Lees het volledige artikel

Meer ruimte voor subsidies Investeringen en R&D in 2021

Het kabinet wil de investeringen in R&D ondanks de coronacrisis ook in 2021 op peil houden. Het budget voor de WBSO 2021 zal worden verhoogd. Het meest in het oog springende WBSO-nieuws uit de Miljoenennota 2021 betreft de verhoging van de WBSO-tarieven.
Lees het volledige artikel

Prinsjesdag 2020 - welke maatregelen zijn aangekondigd?

In dit bijzondere jaar zijn op Prinsjesdag niet alleen de maatregelen voor 2021 opgenomen in de Belastingplannen, maar ook enkele coronamaatregelen die nog een wettelijk grondslag moesten krijgen. In dit artikel leest u de gevolgen voor Ondernemers, DGA, Werkgevers en Werknemers en voor Alle Belastingbetalers.
Lees het volledige artikel

Ouder Nieuws

14 september 2020 Bijzonder uitstel van betaling: wat gebeurt er na 1 oktober 2020? Lees meer
3 september 2020 Aanvullend geboorteverlof partner Lees meer
2 september 2020 Denk aan tijdig terugvragen buitenlandse btw over 2019 Lees meer
1 september 2020 Overheid maakt derde steunpakket aanpak Covid-19 bekend Lees meer
1 september 2020 Voorkom identiteitsfraude Lees meer
28 augustus 2020 Lastenverlichting MKB - eerste voorstellen 2021 Lees meer
25 augustus 2020 Tegemoetkoming amateursportorganisaties vanaf 1-9-2020 Lees meer
29 juni 2020 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar Lees meer
+ Meer ouder nieuws weergeven

Onze tweets