Home>Nieuws

Nieuws

Thuiswerkvergoeding onderzoek Nibud en WKR

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde kosten van thuiswerken. Deze kosten bedragen gemiddeld € 2 per dag per persoon. In deze berekening zitten niet de kosten die werkgevers vaak voor hun rekening nemen zoals computerapparatuur, telefoonkosten en reiskosten. Maar mag de werkgever deze kosten (belastingvrij) vergoeden?
Lees het volledige artikel

Fintech pinoplossingen als iZettel goedkoop of duurkoop?

Betalen met cash geld neemt (fors) af. Goedkope pinoplossingen van fintech bedrijven bestormen de markt. Maar zijn deze oplossingen wel zo goedkoop? iZettel of Sumup zijn nieuwe aanbieders en bieden enorm goedkope hardware aan voor het accepteren van pinbetalingen. Een groot aantal soorten betaalkaarten wordt ondersteund. De tarieven voor afhandeling zijn variabel. Maar zijn deze nieuwe(re) partijen wel zo goedkoop?
Lees het volledige artikel

Beperking giftenaftrek 2021 in contanten

Per 1 januari 2021 zal er een aanpassing worden doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening traceerbaar zijn aftrekbaar.
Lees het volledige artikel

UBO register van start

De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het eindelijk zover. Bent u aandeelhouder van een bv, dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk gevolgen voor u. Maar dit kan ook het geval zijn als u een andere vorm van eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming. Hierna leest u voor wie deze registratieplicht geldt, welke gegevens waar en wanneer moeten worden aangeleverd en welke maatregelen er getroffen zijn om uw privacy te beschermen, nadat uw gegevens zijn geregistreerd in het UBO-register.
Lees het volledige artikel

Meer ruimte voor subsidies Investeringen en R&D in 2021

Het kabinet wil de investeringen in R&D ondanks de coronacrisis ook in 2021 op peil houden. Het budget voor de WBSO 2021 zal worden verhoogd. Het meest in het oog springende WBSO-nieuws uit de Miljoenennota 2021 betreft de verhoging van de WBSO-tarieven.
Lees het volledige artikel

Prinsjesdag 2020 - welke maatregelen zijn aangekondigd?

In dit bijzondere jaar zijn op Prinsjesdag niet alleen de maatregelen voor 2021 opgenomen in de Belastingplannen, maar ook enkele coronamaatregelen die nog een wettelijk grondslag moesten krijgen. In dit artikel leest u de gevolgen voor Ondernemers, DGA, Werkgevers en Werknemers en voor Alle Belastingbetalers.
Lees het volledige artikel

Bijzonder uitstel van betaling: wat gebeurt er na 1 oktober 2020?

De Belastingdienst heeft op een rij gezet wat er na 1 oktober gebeurt voor bedrijven die bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd. Zij ontvangen daarover komende maand een brief.
Lees het volledige artikel

Aanvullend geboorteverlof partner

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.
Lees het volledige artikel

Denk aan tijdig terugvragen buitenlandse btw over 2019

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in andere EU-lidstaten aan u in 2019 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst via een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd.
Lees het volledige artikel

Overheid maakt derde steunpakket aanpak Covid-19 bekend

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan dat de NOW (loonsteun), TVL (tegemoetkoming vaste lasten) en Tozo (overbrugging zelfstandigen) worden verlengd in het derde steunpakket aanpak Covid-19. In dit artikel kunt u de kaders lezen van de drie genoemde regelingen die straks beschikbaar worden.
Lees het volledige artikel

Ouder Nieuws

1 september 2020 Voorkom identiteitsfraude Lees meer
28 augustus 2020 Lastenverlichting MKB - eerste voorstellen 2021 Lees meer
25 augustus 2020 Tegemoetkoming amateursportorganisaties vanaf 1-9-2020 Lees meer
29 juni 2020 Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar Lees meer
29 juni 2020 De werkkostenregeling (WKR) is in 2020 extra verruimd Lees meer
19 juni 2020 CEO-fraude de schadelijkste vorm van cyberfraude Lees meer
18 juni 2020 Wetsvoorstel excessief lenen eigen vennootschap ingediend bij Tweede Kamer Lees meer
17 juni 2020 Achteraf opgestelde rittenregistratie voorkwam bijtelling Lees meer
+ Meer ouder nieuws weergeven

Onze tweets