Home>Nieuws > Barbecue met collega's - welke gevolgen zijn er voor de loonheffing?

Barbecue met collega's - welke gevolgen zijn er voor de loonheffing?

In de zomer kan het gezellig (en smakelijk) zijn om een barbecue te organiseren voor de werknemers. Wat de gevolgen van de barbecue en de rest van het feest zijn voor de loonheffingen, hangt af van de locatie van het feest.

In de zomer is het vaak perfect weer voor een gezellig personeelsfeest met barbecue. Wat de gevolgen van dit feest zijn voor de loonheffingen hangt af van de locatie van het feest: is het op de werkplek of op een externe locatie?

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Er wordt een barbecue georganiseerd voor werknemers en hun partners, in totaal 60 mensen. De maaltijden en de verstrekte consumpties kosten € 1.500 en het optreden van een artiest kost € 1.200. In totaal kost het feest dus € 2.700.

Gevolgen op de werkplek:
Als de barbecue plaatsvindt op de werkplek (dit kan bijvoorbeeld de kantine of kantoortuin zijn) geldt voor de consumpties en het optreden van de artiest een nihilwaardering en vormen dus geen te belasten loon. Voor de maaltijden geldt een normbedrag van € 3,35 per werknemer of partner van de werknemer. De werkgever kan de € 3,35 tot het loon van de werknemer rekenen. Als de werknemer zijn partner meeneemt, gaat het om (€ 3,35 x 2) € 6,70. De werkgever kan het loon ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). In totaal kan de werkgever (€ 3,35 x 60 personen) € 201 aanwijzen als eindheffingsloon. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt hij 80% eindheffing. Er geldt geen gerichte vrijstelling.

Gevolgen op externe locatie:
Bij een barbecue op een externe locatie zijn de kosten van het feest loon van de werknemer. De werkgever kan het loon wel als eindheffingsloon aanwijzen. In het voorbeeld betekent dit dat de consumpties en maaltijden (€ 1.500/60) € 25 per werknemer of partner van de werknemer bedragen. Bij de kosten van de artiest gaat het om (€ 1.200/60) € 20. De werkgever kan dus in totaal € 45 tot het loon van de werknemer rekenen. Als de werknemer zijn partner meeneemt, gaat het om (€ 45 x 2) € 90. De werkgever mag de € 45 (of € 90) ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. In totaal kan de werkgever voor de barbecue op een externe locatie (€ 1.500 (consumpties) + € 1.200 (artiest)) € 2.700 aanwijzen als eindheffingsloon. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. Ook hier geldt geen gerichte vrijstelling.

Voorbeeld ontleend van Formum Salaris Belastingdienst

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets