Home>Nieuws > Reiskosten(vergoeding) goedkeuring verlengd - toch actie nodig?

Reiskosten(vergoeding) goedkeuring verlengd - toch actie nodig?

In het voorjaar van 2020 keurde de staatssecretaris van Financiën goed dat vaste reis- en andere kostenvergoedingen onbelast blijven doorlopen ook al hebben deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrengen vanwege de coronamaatregelen. Vanaf 1 januari 2021 is deze goedkeuring voor de vaste kostenvergoeding vervallen. Als werkgever zal u dergelijke vergoedingen opnieuw moeten beoordelen. Voor de reiskostenvergoeding geldt een verlenging van de goedkeuring tot 1 februari 2021. 

Voor veel werknemers leidden de maatregelen rondom de coronacrisis van maart 2020 tot een verandering van hun reispatroon. Door toenemend thuiswerken namen de kilometers voor woon/werkverkeer aanzienlijk af en daarmee de feitelijke reiskosten. Die verandering kon met zich meebrengen dat u als werkgever de vaste reiskostenvergoeding moest aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moest rekenen. 

Vaste vergoeding woon-/werkverkeer 
De overheid heeft bovenstaande niet wenselijk gevonden en vastgelegd dat werkgevers –indien werknemers een vaste reiskostenvergoeding ontvangen en nu (bijna) volledig thuiswerken – de vaste reiskostenvergoeding niet aan hoeven te passen tot 1 februari 2021. De reiskostenvergoeding woon- werk blijft onbelast ongeacht het aantal reisdagen tot het genoemde tijdstip (gebaseerd op het reispatroon vóór 13 maart 2020). In januari komt het kabinet met nadere informatie over hoe u als werkgever na 1 februari om moet gaan met vaste reiskostenvergoedingen.   

Andere kostenvergoedingen 
Deze verlenging van de goedkeuring is niet gegeven voor andere vaste vergoedingen. Dit betekent dat vaste vergoedingen voor andere kosten vanaf 1 januari 2021 tegen het licht gehouden moeten worden. Krijgen werknemers een vaste vergoeding, maar werken zij vanwege corona nu grotendeels of volledig thuis? Dan is het doorbetalen van een kostenvergoeding vanaf 2021 niet meer zomaar mogelijk en dient deze zo nodig aangepast te worden. De basis van de kostenvergoeding dient te worden onderbouwd. De werkgever en werknemer houden gedurende een periode van een aantal maanden bij welke kosten de werknemer maakt en stellen vervolgens het vaste bedrag bij of de kostenvergoeding wordt aangewezen als eindheffingsloon in de zin van de werkkostenregeling. 
 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets