Home>Nieuws > Wanneer een accountantsverklaring voor NOW aanvraag?

Wanneer een accountantsverklaring voor NOW aanvraag?

Het ministerie van SZW heeft op 20 mei 2020 duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling.

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist.

Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal de overheid online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.

Bij een voorschot boven de € 20.000 of een eindafrekening boven de € 25.000 moet een derdeverklaring komen die de omzetdaling bevestigd. Deze derden kunnen naast accountants ook een administratie kantoor zijn.

SZW en de NBA voeren intensief overleg over de inhoud van de accountantswerkzaamheden, in situaties waar wel een accountantsverklaring vereist is. SZW werkt hiervoor aan een accountantsprotocol. De NBA werkt tegelijk aan een passende standaard of standaarden. De partijen verwachten het protocol en de standaarden voor 1 augustus definitief te publiceren.

Bron: NBA website nieuwsberichten (20-5-2020) 

Interessant, ik wil hier meer over weten

U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 033-299 69 55 of via onderstaand contactformulier.
Onderwerp:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Onze tweets